วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

บริการ "แลบ" ตรวจเลือด และสิ่งส่งตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง

บริการ "แลบ" ตรวจเลือด และสิ่งส่งตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ในสัตว์เลี้ยงยินดีรับเจาะเลือด เก็บสิ่งตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจร่างกาย ฯลฯ เหมาะสำหรับ เจ้าของสัตว์ที่กำลังจะนำสัตว์ไปผ่าตัดทำหมัน หรือผ่าตัดอื่นๆ ต้องการติดตามโรค สงสัยโรคต่างๆ ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับโรค ทางเรามีสัตวแพทย์แนะนำให้ข้อมูลและความรู้ บริการส่งผลตรวจทาง Line Email Facebook หรือรับผลเอง ทางเราส่งตัวอย่างกับบริษัทที่มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมและจำเพาะกับสัตว์โดยเฉพาะ ให้ผลที่แม่นยำ ได้มาตรฐาน

รายการที่รับตรวจ และค่าใช้จ่าย รายละเอียดต่างๆ (ยังไม่รวมค่าบริการ 100-150 บาท คิดครั้งเดียว)


 • ตรวจสภาพเม็ดเลือด นับเม็ดเลือดแดง ขาว เกล็ดเลือด ด้วยเครื่องและกล้องจุลทรรศน์ 75 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจนับเม็ดเลือดแดงอายุน้อย สำหรับ เช็คการสร้างเม็ดเลือดของไขกระดูก 60 บาท รอผล 1 วัน
 • นับเกล็ดเลือดแบบคอนเฟิร์มมากขึ้น 60 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจหาพยาธิเม็ดเลือดด้วยวิธีการดูกล้อง 100 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจหาตัวอ่อนพยาธิหัวใจด้วยวิธีดูกล้อง 60 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจหาตัวอ่อนพยาธิหัวใจด้วยวิธีดูสไลด์ 150 บาท รอผล 1 วัน
 • วิเคราะห์ชนิดของพยาธิ 230 บาท รอผล 5 วัน
 • ตรวจอุจจาระเบื้องต้น 130 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจชนิดของ หมัด และขี้เรื้อน 70 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจชนิดของพยาธิภายนอกทั้งหมด 230 บาท รอผล 5 วัน
 • ตรวจการทำงานของตับ ALT (SGPT) 70 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจการทำงานของตับ AST (SGOT) 70 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) 60 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN) 60 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจภาวะ คีโตน (Ketone) ในร่างกาย 120 บาท รอผล 2 วัน
 • ตรวจปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือด 60 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจ ALK ภาวะถุงน้ำดี และตับ 70 บาท รอผล 1วัน
 • ตรวจภาวะดีซ่านตัวเหลือง 80 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจไขมันในเลือด คลอเรสโตรอล 80 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจไขมันในเลือด (Triglyceride) 140 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจโปรตีนรวมในเลือด 75 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจโปรตีนไข่ขาว Albumin ในเลือด 75 บาท รอผล 1วัน
 • ตรวจโปรตีน Globulin ในเลือด 75 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจไขมันดี คลอเรสโตรอลโมเลกุลเล็ก LDH 250 บาท รอผล 2วัน
 • ตรวจไขมันไม่ดี คลอเรสโตรอลโมเลกุลใหญ่ LDL 250 บาท รอผล 2 วัน
 • ตรวจ GGT โรคตับและถุงน้ำดี 270 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจ Amylase ในเลือดสำหรับโรคตับอ่อนอักเสบ 150 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจ Lipase ในเลือดสำหรับโรคตับอ่อนอักเสบ 150 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจ Fructosamine โรคเบาหวาน 430 บาท รอผล 1 วัน 
 • ตรวจ เอ็นไซม์ CK (CPK)  170 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจแร่ธาตุ ฟอสเฟตในเลือด 180 รอผล 1 วัน
 • ตรวจแร่ธาตุ แมกนีเซียม 280 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจแร่ธาตุ แคลเซียม 180 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจภาวะเก๊าท์ กรดยูริค 130 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจอิเล็คโตไลท์ Na K CL 310 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจอิเล็คโตไลท์ Na K Cl CO2 380 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจหาวิตามิน บี 12 ในเลือด 730 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจหาปริมาณยา Phenobarbital เกี่ยวกับโรคลมชัก 480 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจหาปริมาณ Digoxin เกี่ยวกับโรคหัวใจ 530 บาท รอผล 2 วัน
 • ตรวจหาปริมาณ Folate 830 บาท รอผล 2 สัปดาห์
 • ตรวจหาแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจและการดื้อยาปฏิชีวนะ 270 บาท รอผล 3-5 วัน
 • ตรวจหาแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจและการดื้อยาปฏิชีวนะ ด้วยวิธี ESBL 330 บาทรอผล 5-7 วัน
 • ตรวจแยกเชื้อแบคทีเรีย Salmonella และการดื้อยาปฏิชีวนะ 300 บาท รอผล 3-5 วัน
 • ตรวจแยกชนิดเชื้อรา 400 บาท รอผล 5 - 14 วัน
 • ตรวจนับจำนวนของ แบคทีเรีย ในอาหารและน้ำดื่ม 300 บาท รอผล 3-5 วัน
 • ตรวจนับจำนวนของ Mold และ Yeast ในอาหารและน้ำดื่ม 350 บาท รอผล 3-5 วัน
 • ตรวจแยก แกรม+ - ของเชื้อแบคทีเรีย ในเลือด 100 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจแยกเชื้อราด้วย วิธี KOH 150 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจน้ำปัสสาวะเบื้องต้น ทางกายภาพ เคมี และ ส่องกล้องดูผลึก 120 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจ หา โปรตีนในปัสสาวะ 100 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจ หา Creatinine ในปัสสาวะ 100 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจหา Cortisol ในปัสสาวะ 530 บาท รอผล 2 วัน

แล็บพิเศษอื่นๆ

 • ชุดตรวจเลือด 4 โรค Snap Test โรคพยาธิเม็ดเลือด E.canis พยาธิหัวใจ พยาธิเม็ดเลือด anaplasma โรค Lyme 500 บาท รอผล 1 วัน

ชุดตรวจเลือด USA
 • ชุดตรวจเลือด โรคพยาธิหัวใจ 260 บาท รอผล 1 วัน
 • ชุดตรวจเลือด โรคพยาธิเม็ดเลือด E.canis ในสุนัข 380 บาท รอผล 1 วัน
 • ชุดตรวจเลือด โรคในแมว 2 โรค ลิวคีเมีย+เอดส์ 325 บาท รอผล 1 วัน
 • ชุดตรวจเลือด ตั้งท้องในสุนัขและแมว อายุท้อง 21 วันขึ้นไป 330 บาท รอผล 1 วัน

ชุดตรวจเลือด Korea
 • ชุดตรวจเลือด โรคพยาธิหัวใจ 220 บาท รอผล 1 วัน
 • ชุดตรวจเลือด โรคพยาธิเม็ดเลือด E.canis ในสุนัข 350 บาท รอผล 1 วัน
 • ชุดตรวจเลือด โรคในแมว 2 โรค ลิวคีเมีย+เอดส์ 350 บาท รอผล 1 วัน
 • ชุดตรวจเลือดโรคแท้งติดต่อ 400 บาท รอผล 1 วัน
 • ชุดตรวจ น้ำเลือด น้ำลาย ปัสสาวะ น้ำมูก โรคไข้หัดสุนัข 300 บาท รอผล 1 วัน
 • ชุดตรวจอุจจาระ โรคลำไส้อักเสบ Parvo 400 บาท รอผล 1 วัน

 • ตรวจโรคภูมิเพี้ยนเบื้องต้น 100 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจโรคภูมิเพี้ยน แบบ Coombs test 300 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจความเข้ากันของเลือดก่อนการถ่ายเลือด 350 บาท รอผล 1 วัน

 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ T3 225 บาทรอผล 1 วัน
 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ T4 225 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ T4 สุนัข โดยเฉพาะ 430 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ Free T4 300 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH 300 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH สุนัข โดยเฉพาะ 570 บาทรอผล 1 วัน
 • ตรวจฮอร์โมน Cortisol 450 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจฮอร์โมนเพศเมีย Progesterone (ดูวันตกไข่) 500 บาท รอผล 1 วัน
 • ตรวจฮอร์โมนเพศผู้ Testosterone 500 บาท รอผล 2 วัน
 • ตรวจฮอร์โมนเพศเมีย Estradiol (ดูวันตกไข่) 550 บาท รอผล 2 วัน
 • ตรวจฮอร์โมน ACTH 1600 บาท รอผล 2 วัน
 • ตรวจฮอร์โมน Insulin 750 บาท รอผล 2 วัน

 • ตรวจเลือด หาสารบ่งชี้โรคไตในแมว SDMA 950 บาท รอผล 1 วัน
------วิธีตรวจพิเศษอื่น.....สอบถามทางโทรศัพท์


สนใจ ติดต่ออย่างไร

สถานที่ หมอบอลรักษาสัตว์ ใบอนุญาติกรมปศุสัตว์เลขที่ 01/953/2561 ตั้งอยู่ที่ ระหว่างซอย เอกชัย 76/1 และ /2 แขวง/เขต บางบอน กทม. มาทางกาญจนาภิเษกตะวันตก สะดวกกว่า ลิ้งค์แผนที่ https://her.is/2VAKMDB เบอร์โทรศัพท์ 0819891250 หมอบอล สพ.บ.เกษตรศาสตร์ 01-4603/2547 โทรสอบถามก่อนมาคลีนิค


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น